Tekentherapie

003De tekening is de plattegrond van het bewustzijn en deels van het onderbewustzijn en is een manier of  middel om zaken in beeld te brengen. Al naar gelang je vraag, krijg je een tekenopdracht. Samen wordt de tekening bekeken en besproken, wat heel verhelderend werkt en inzicht geeft.

Elk mens draagt de oplossing in zichzelf, maar kan er vaak geen grip op krijgen.
Er wordt een verbinding gelegd tussen beeld, woord en het gevoel van wat iemand tekent.

Therapeutisch tekenen is geschikt voor zowel kinderen, pubers als volwassenen en is heel verrassend om te ondergaan. Je wordt je eigen heelmeester.